Světová Capgemini Consulting vydala novou studii využití robotů!

Mateřská společnost robota NAO, Aldebaran, vydala zprávu světové konzultační společnosti Capgemini Consulting:

HUMANOIDNÍ ROBOTI V MALOOBCHODNÍM PRŮMYSLU

Rychlý rozvoj umělé inteligence a strojového učení nepochybně změní pravidla hry již v průběhu několika příštích let. V blízké budoucnosti budou roboti součástí celého ekosystému životních aplikací. Ekosystém aplikací může být vyvinut právě dodavateli a návrháři robotů, ale i patrnerskými komunitami, které se soustředí na aplikace vyvíjené na míru uživateli (například vzdělávací aplikace, zdravotní podpora, obchodní podpora, apod. ).

Roboti již dnes přinášejí zajímavé efekty při podpoře prodejních procesů a vytváření větší spoluúčasti zákazníků. To vše vede k většímu zisku prodejců. Data ukazují na rostoucí propast v osobních zkušenostech uživatelů v závislosti na jejich dovednostech.

Capgemini testovala roboty v praxi. Takto používaný humanoidní robot dokáže odpovědět na potřeby zákazníků při prodejním procesu, zatímco zákazník může získávat nové zkušenosti při komunikaci s roboty.
Roboti mohou být nápomocni při čekání na zaměstnance tím, že základní požadavky zákazníků, kteří si chtějí objednat jídlo nebo rezervovat pokoj, zcela uspokojí. Dnešní roboti nabízejí zákazníkům více osobní a naplňující zážitky.
Humanoidní robot umí člověku předat pozitivní a futuristický obraz obchodní značky. To vše umožňuje vytvářet nový obchodní model prostřednictvím zapojení zákazníka do procesu. Analýzy takto získaných nových dat zvyšují prodeje. Při interakci s humanoidními roboty lidé zažívají také nové fenomenální zážitky. Současní humanoidní roboti se budou dále zlepšovat, přičemž hranice tohoto zlepšování není konečná. Nově se ukazuje, že stávající zákazníci musí mít nové dovednosti a vědět, jak komunikovat s roboty.

Právě to se učí v naší projektové hře VÝCHOVA ROBOTA.

Capgemini vychova robota1

 

9

Komentáře