Víte, co nejvíce spojuje lidi?

Víte, co nejvíce spojuje lidi? NEPSANÁ PRAVIDLA!

Robot Nao: „To máme dnes krásný den!“ 🙂 A další setkání VYCHRu tak mohlo začít.

Naše další letní setkání VYCHRu otevřelo novou dimenzi projektové hry. Tentokrát byla hlavním tématem myšlenkové mapy. Možná se někteří ptáte, „Jak souvisí VYCHR a myšlenkové mapy“? Myšlenkové mapy spojují lidi! Určitě tolik neodbočíme od tématu další otázkou. Znáte tu čínskou metaforu o sdíleném myšlenkové mapě? Metafora o sdíleném myšlenkové mapě popisuje, jak vznikají nepsaná pravidla uvnitř lidské společnosti.  K pochopení této metafory postačuje pět kroků:

  1. Nejprve zavřete do klece čtyři opice, doprostřed postavte žebřík a nahoru na něj několik zralých banánů.
  2. Vždycky, když nějaká opice vyšplhá nahoru, spusťte na všechny ledovou sprchu z požárních hadic. Opice rychle pochopí, že pokus o získání banánů je vždy potrestán. Tak vzniká myšlenková zábrana.
  3. Pak jednu z opic nahraďte novou. Jakmile se pokusí vyšplhat k potravě, ostatní jí v tom včas zabrání vždy ještě před spuštěním vody.
  4. Pokračujte ve výměnách opic. Každé nové opici budou bránit v dosažení banánu všechny ostatní, dokonce i ty, které ledovou sprchu nikdy nezažily.
  5. Nakonec v experimentu zbydou pouze ty, které skropení nepoznaly – ale v bránění všem dalším budou s velkým nasazením pokračovat… . Tak vzniká sociální návyk.

Jakýkoliv emoční blok, sociální návyk nebo kulturní mem se v lidech usazuje jako součást jejich sociálního života. Něco takového spojuje lidské společenství od nepaměti. A nyní se stejným způsobem budou spojovat lidé s mluvícími roboty.

 

No na VYCHRu to pět žilo 🙂

vychova robota vychr

A JAK NA TO PŘI VÝCHOVĚ ROBOTA?

V dialogu je každý definovaný význam ordinální mapou souvislostí daných okamžikem. Podobně dokážeme metodou myšlenkových map přenést své potřeby na dialog do mapy svých představ.  A tato mapa může být transfomována na preskripci očekávání na umělou inteligenci robota.

Pak umělá inteligence dokáže něco výjimečného, co bylo vlastní jen člověku. Jde o hluboký vhled do mystéria dialogu, který je platný při odpovídajícím výkladu a jeho interpretaci v aktuální situaci. Můžeme tak dát možnost někomu dalšímu k rozhodování. A hra může začít!

STEJNÝM EXPERIMENTEM VEDOU DIALOG LIDÉ… A MY SE O TO POKUSÍME EXPERIMENTEM S ROBOTEM!

Porovnáváním nových myšlenek s předchozími myšlenkovými mapami lze provádět integraci (syntézu), která není výsledkem kritického myšlení ale zkušenostního procesu. Tímto způsobem vytváříme zkušenost, kterou lze dále podrobit systémovému a kritickému myšlení.

Několik navzájem spojených vybavovacích hesel vytváří asociační řetězec. Každé nosné heslo nám umožní vybavit si vlastní informaci obsahující význam.

Tyto experimenty s myšlenkovými mapami směřují k jejich ověřování a v případě, že v diskurzu týmu VÝCHOVA ROBOTA obstojí, získají nejen své místo v doméně, ale navíc i bodové ocenění v projektu VYCHR.

vychova robota vychr 3

K čemu bude získávání vychrbodů? Na podzim se dočkáme oficiálního oznámení dostupnosti humanoidního robota pro ty nejlepší v týmu účastníků VYCHR. Ale o tom už více příště …

Komentáře