STAVÍME NA TOM, O ČEM NĚKTEŘÍ JEN SNÍ.

Realizovali jsme dlouholetý nezávislý základní výzkum bez dotací a fondů.

Na počátku je vždy potenciál myšlenky. K dosažení cíle je zapotřebí silná a vytrvalá motivace.

 Dlouholetý výzkum a vývoj byl jednou z nejtěžších výzev. A proto na našich výsledcích lze dále dlouhodobě stavět.

2001 -  nezávislý základní výzkum umělé neuronové sítě se specifickými vlastnosti vhodnými k zachycení lidské interakce a stavů lidské mentality v rovinách zkoumaných společenskými vědami

2002 - pokračování základního výzkumu neuronové sítě se specifickými vlastnosti vhodné k zachycení lidské interakce a dialogu

2003 - testování a ověřování matematického modelu nového typu neuronové sítě METILA se specifickou topologií

2004 - dokončení modelu k přechodu na aplikovaný výzkum, rozdělení na funkční a učící se model, kódování modelu v datovém prostoru počítače

2005 - testy vzorců sociálního chování lidí, skupin a týmů (multiagentní systémy), METILA v korelačních testech se studenty a doktorandy univerzit Slezská univerzita, FF Univerzity Karlovy v Praze

2006 - ověřování schopnosti adekvátní dialogové odezvy neuronové sítě METILA při detekci sociálních interakcí spojených s verbální i neverbální komunikací (model emotikonu), PF Jihočeská univerzita

2007 - úspěšné testy při aplikaci finančního vzorce "averze na riziko" u kapitálových investic s makléři ve významných investičních fondech

2008 - významné referenční úspěchy při testování nově vyvinuté metalingvistické vrstvy, ověřování komunikátoru METILA aplikací metody "Transakční analýza" (metoda Berne)

2009 - další referenční testy a ověřování v oblastech zdravotnictví a callcentra

2010 – úspěšná robotická měření vybraných komunikačních kompetencí a navazující provedení školení robotem (učitelem - lektorem) s významnými výsledky

2011 - ukončení ověřování validity a reliabity METILA, vysoká korelace s psychologickými testy a sociologickými šetřeními

2012 - otevření umělého mozku METILA v cloudu pro potřeby finančnictví a zdravotnictví

2013 - realizace personálních auditů robotem Metila ve finančnictví, zdravotnictví a automotiv

2014 – spuštění výukového programu realizovaného robotem s umělou inteligencí, vitrtuální učitel

2015 – umělá neuronová síť METILA jako mozek humanoidních avatarů (např. NAO, APLHA), dialog s člověkem

2016 – spojení umělého mozku METILA s avatary a s INTERNETEM VĚCÍ  (IoT), prezentace konceptu virtuálního asistenta na Veletrhu vědy Akademie věd ČR

Dnes Ti můžeme nabídnout přelomovou technologii, která ve spojení s humanoidními roboty a internetem věcí zcela změní svět.

A také životy aktivních lidí k lepšímu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Uživatelskou licenci technologie neuronové sítě METILA poskytl projektové hře její autor. Účastníci hry tak mohou modelovat chování robota díky této technologii.