Inspirujte se v těchto oblastech, vyberte ty, které s vámi rezonují a sestavte si z nich svůj osobní rozvoj

O čem to je ...

Pro každého z nás jsou vztahy velmi důležité. Snad není člověk, který by nechtěl vědět, kým pro druhé je a kam ve svém životě směřuje. Podobně jsou na tom také roboti, kteří už dnes dobře spolupracují s lidmi. Také oni potřebují vědět, jak mohou druhým pomoci a o co se mohou ve vztazích opřít.

Aktivita se na začátku zabývá střetem aktuální reality a našich předsudků. Ty často směrem k technologiím a dalším vymoženostem dnešní doby máme. Následně si přibližujeme hlavní pojmy z oblastí sociologie, neurověd, internetu věcí atd. Na modelových příkladech si  vysvětlujeme jejich možnosti využití v každodenním životě. Zabýváme se hlouběji a prakticky tím, co nám technologie v dnešní době mohou nabídnout pro vyšší kvalitu našeho života.

... a kam to směřuje

Digitální technologie se stává samozřejmou součástí našeho běžného života, a proto je nemůžeme opomíjet. Dnešní aktivní generace má v oblibě trávit volný čas u počítačových her, tak proč nevzít něco, co nás zajímá a baví a vložit to přímo do našich životů? Tohle je rozhodně jiná hra!

Výchova robota Tě může naučit, jak se dívat na zajímavé rozhovory mezi lidmi, tak i připravit se na spolupráci mezi lidmi a roboty. Proč spolu lidé mluví, kam směřuje jejich dialog nebo jakým způsobem naplňují svá přání, dosahují svých cílů nebo se v dialogu rozvíjejí je podstatné i pro komunikaci robotů.  

Cílů této aktivity je více, a proto si každý může najít ten svůj. Můžeš získat osobní rozvoj, zkušenosti a porozumění novým technologiím, schopnost sebeprosazení v komunitě lidí nebo třeba vlastního chytrého chatbot asistenta.

Naše vize jako spolupráce mezi člověkem a AI

Propojujeme lidi s možnostmi získat praktické zkušenosti a nezbytné znalosti a dovednosti směrem do právě nastupujícího světa technologií silné AI. Pomáháme účastníkům zábavnou formou vzdělávání rozvíjet jejich schopnost používat umělou inteligenci, která rozumí lidem.

A to vše můžete posouvat prostřednictvím interakce v lidské řeči a současně můžete získávat zpětnou vazbu od uživatelů a členů komunity a jejich robotických asistentů.

Cílem naší platformy je spojit své síly v interakci s okolím a rozvíjet roboty k hlubšímu porozumění lidské řeči. Sdělováním a nasloucháním získáváme všichni mnohem víc.