Robotické vzdělávání? Proč to robot dokáže lépe než člověk?

Věděl jsi, že…

  • Pomocí umělé inteligence robota je možné přizpůsobit výuku individuálním potřebám studenta a tím zvýšit efektivitu jeho učení.
  • Elektronické vzdělávání přispívá k individualizaci učení. Aby výuka mohla být individuální, musí docházet k jejímu přizpůsobování, tedy k její adaptaci podle potřeb studenta.
  • Diferenciované vzdělávání znamená, že studenti nebo blízké skupiny studentů mají na výběr z několika různých cest (forem/obsahů atd.).
  • Personalizované vzdělávání se specializuje na to, že nastavuje vzdělávání každému studentovi nebo skupině na míru na základě jeho/jejich schopností (znalostí), které jsou zjišťované před zahájením vzdělávání (to označujeme jako pretest nebo v současnosti často jako identifikace vzdělávacích potřeb robotem).
  • Adaptivní vzdělávání probíhá tehdy, když výuka je modifikována v jejím průběhu na základě bezprostředně získávaných výsledků. Adaptivní výukové systémy představují jeden z hlavních směrů současného i budoucího vývoje robotického vzdělávání.

Máme pro Tebe nové informace, které jsme doplnili do tohoto dřívějšího článku. Informační a komunikační technologie jsou dnes běžně užívané a jsou nedílnou součástí našeho života. Život bez nich si dnes jen málokdo dokáže představit. Máme mobilní telefon, tablet nebo notebook. Jsme na sociálních sítích. Každý budeme mít možná svého robota. Vymoženosti technologií stále více pronikají i do vzdělávání a ovlivňují proces rozvoje osobnosti. Díky technologiím lze výuku zatraktivnit, zpřístupnit ji většímu množství zájemců o vzdělávání a také ji zkvalitnit. Co jsou to ale technologie ve vzdělávání? Pokud jsi už narazil na knihu “Digitální demence”, pak už určitě také tušíš, že budoucnost vzdělávání není v obrázcích nebo dokonce ani ve videích. Budoucnost je v inteligentních systémech, které budou se studenty aktivně interagovat. Co si o tom myslíš Ty?

 Student je střed.

V dnešní době je už možné výuku adaptovat za použití nástrojů umělé inteligence. Na základě dosavadních znalostí studenta dokáží systémy umělé inteligence navrhnout pro studenta jeho efektivní způsob učení jak z pohledu formy, tak především z pohledu obsahu výuky. Takové programy se přizpůsobují studentovi, respektují jeho individuální učební vlastnosti a potřeby a zefektivňují a urychlují proces učení. Je to proto, že díky adaptaci se výuka stává zacílenou. Tomu se říká personifikace.

METILA® taková je! 

V adaptivních výukových systémech mohou být uplatněny metody umělé inteligence, které formalizují modely zkušených expertů z daných tématických v oblasti.

metilka

Robot METILA® jako systém komplexního adaptivního modelu výuky je pro oblast vzdělávání založen na zjištění osobních vzdělávacích potřeb studenta, vytvoření vhodného adaptivního studijního přístupu a formulaci adaptivních mikrokurzů nebo workshopů s reálným trenérem. Naše METILA® je typ adaptivního výukového systému.

METILA® je efektivní a účelně přínosný výukový systém, který se co nejvíce přibližuje potřebám a schopnostem každého studenta s cílem zajistit co nejefektivnější a nejrychlejší získání potřebných znalostí ve studované oblasti a zajistit aplikaci dovedností v reálné praxi. Základem jsou moderní informační technologie, které využívají různé postupy a prostředky k řízení i přizpůsobení procesu učení individuálním potřebám a vlastnostem studenta.

A ještě jedna informace:

Blíží se termín, kdy bude vydána nová kniha, která osvětluje teoretické základy této unikátní metody vzdělávání pomocí robotů. Autor Gustav Mistrík v ní předkládá svou metodu ve světle podtitulu “21.století – Dialog se změnil”.

Během léta bude k dispozici zkrácená verze knihy na samostatném webu formou e-booku. Brzy na možnost e-book získat upozorníme nejen na tomto blogu! Pro zájemce jsou na také nová podzimní setkání k zajímavým tématům.

Robot METILA® je už od roku 2010 využíván v bankovnictví a zdravotnictví. Podívej se například na příspěvek jak METILA® vzdělává a rozvíjí například ve zdravotnictví. Příspěvek vznikl v rámci XVI. ročníku mezinárodní konference “Cesta k modernímu ošetřovatelství” pořádané Fakultní nemocnicí v Motole.

RE160121scan1-297x404

RE160121scan2-297x406

RE160121scan3-297x406

Komentáře